Hiển thị các bài đăng có nhãn Windows 8. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Windows 8. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách bỏ qua màn hình login của Windows 8

Với các bước thủ thuật dưới đây, bạn có thể bỏ qua màn hình Welcome và màn login của Windows 8. Windows 8 sẽ đưa bạn vào thẳng màn hình Star...
Advertisement