Hiển thị các bài đăng có nhãn Windows 7. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Windows 7. Hiển thị tất cả bài đăng

Bản đồ BIOS Legacy/UEFI, HDD MBR/GPT, Windows

Bản đồ sau sẽ mô tả nguyên lý vận hành căn bản của Laptop Windows Giải thích Bios chuẩn LEGACY thì ổ cứng trên máy phải là kiểu MBR disk ...
Advertisement