Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Nguyên tắc về quyền riêng tư

Sự riêng tư của bạn là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Tại OhVn.InFo, chúng tôi có vài nguyên tắc cơ bản như sau:

  • Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn cho thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi thực sự cần nó. (Chúng tôi chỉ lấy thông tin khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.)
  • Chúng tôi đảm bảo không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ ai ngoại trừ những việc có liên quan đến pháp luật hoặc dùng để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi .
  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ của chúng tôi trừ khi nó thực sự cần thiết cho các hoạt động đang diễn ra tại một trong những dịch vụ của chúng tôi .
  • Chúng tôi sẽ cố gắng viết đơn giản rõ ràng để bạn hiểu được bài viết một cách tối ưu nhất.

Đối với khách truy cập website


Giống như hầu hết mọi trang web khác, chúng tôi có sử dụng log files. Bên trong log files có chứa địa chỉ internet của bạn (IP), loại trình duyệt bạn sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn (ISP), thời gian bạn truy cập, và các trang web và địa chỉ giới thiệu đến website của chúng tôi.

Tất cả dữ liệu chúng tôi theo dõi từ bạn chỉ sử dụng để cải thiện chất lượng trên website. Chúng tôi sẽ không chia sẻ nó với bất kỳ ai.

Chính sách theo dõi

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như địa chỉ e-mail, tên hoặc địa chỉ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Chúng tôi sẽ không bao giờ gửi bất kì loại thư rác nào cho bạn. Tất cả các thông tin cá nhân được yêu cầu từ bạn chỉ để đảm bảo rằng bạn là con người và không phải bot hoặc chương trình hack bất kỳ nào đó.

Bạn và những thông tin của bạn sẽ an toàn 100%. Vì vậy, bạn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Cookies

Cookie là một chuỗi các thông tin tại các website được lưu trữ trên máy tính và trình duyệt của khách truy cập, thông tin này sẽ được cung cấp lại cho các website đó mỗi khi khách truy cập. OhVn.InFo sử dụng cookie để xác định và theo dõi nhu cầu sử dụng, sở thích truy cập của khách về trang web. Nếu bạn không muốn có cookies đặt trên máy tính thì có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, với hạn chế là một số tính năng của trang web có thể không hoạt động đúng nếu như không có cookie.

Nhận xét


Tất cả mọi người đều có thể viết bình luận liên quan đến chủ đề website, bài viết đang theo dõi, tuy nhiên cần tuân thủ:
- Nên viết tiếng Việt có dấu, hạn chế viết không dấu. Có thể sử dụng English.
- Không sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm cá nhân, tập thể.
- Không đề cập đến chủ đề về chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, nội dung người lớn.
- Không spam bài viết.
Tất cả các nhận xét vi phạm sẽ bị xóa bỏ khỏi website.