Tổng hợp đường dẫn cho iOS Firmwares

Tổng hợp đường dẫn cho iOS Firmwares

Để thuận tiện hơn cho các bạn sử dụng iOS, hôm nay mình tổng hợp tất cả đường dẫn trực tiếp của Apple để các bạn có thể tải về nhanh chóng. Mình sẽ cố gắng cập nhật mới nhất khi Apple phát hành các phiên bản kế tiếp.


iPhone firmware download

iPad software download

iPod software download

Apple TV software download