Code Converter

Code Converter

Công cụ này nhằm chuyển đổi một số ký tự đặc biệt (như <, >, ", ...) sang các dạng mã HTML tương ứng để "paste" vào bài viết hoặc comments trong blog mà không gặp lỗi. Đặt biệt nó hữu ích trong việc giải quyết lỗi không save được khi chèn thêm code vào templates. Đây chỉ là 1 ứng dụng đơn giản được viết bằng Javascript, nhưng khá hữu ích.


Convert < to &lt;
Convert > to &gt;
Convert & to &amp;
Convert " to &quot;
Convert ' to &#039;