Điện thoại bạn hôm nay bất chợt không gửi được tin nhắn, khi gửi nó cứ báo lỗi thật khó chịu. Lỗi này thường bị nhất là do sai trung tâm tin nhắn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi số trung tâm tin nhắn cho các dòng điện thoại Samsung dùng hệ điều hành Android 5.1.

- Trước hết, bạn vào Tin nhắn


- Chọn Nhiều hơn


- Chọn Cài đặt


- Chọn Nhiều cài đặt hơn


- Chọn Tin nhắn SMS


Chọn Trung tâm tin nhắn


- Đến bước này bạn thay đổi số trung tâm tin nhắn là xong.


Bạn muốn biết số trung tâm tin nhắn thì vào đây để xem rồi thêm số trung tâm tin nhắn của từng nhà mạng nha.
Chúc bạn thành công.
Nguồn: wWw.OhVn.Info
BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: