- Trước hết bạn tắt nguồn, hoặc tháo pin xong bỏ vào lại.
- Nhấn giữ phím Volume Down + Power cho đến khi màn hình toàn xuất hiện chữ tàu khựa.
- Dùng phím Volume Down di chuyển đến dòng có chữ 清除eMMc
- Dùng phím Power để chọn
- Bạn chờ khoảng 5 phút, máy sẽ tự động khôi phục lại.
- Chúc bạn thành công.
Lưu ý: Khi bạn Hard Reset lại máy thì:
- Dữ liệu trên máy sẽ mất hết ( hình ảnh,phim, danh bạ lưu trên máy... sẽ mất).
- Dữ liệu trên thẻ nhớ và sim còn.
Nguồn: wWw.OhVn.Info

Từ khóa tìm kiếm Google:
Hard reset LG L60 X145
Factory reset LG L60 X145
Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc điện thoại LG L60 X145
BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: