Đôi khi bạn cảm thấy ghét những người vào web của bạn, mục đích là chỉ muốn chèn liên kết của họ vào để quảng cáo thôi. Có 1 cách đơn giản để ẩn hết tất cả link của họ chèn vào chỉ bằng 1 cái Script cơ bản và chỉ áp dụng cho Blogspot thôi nha.

Làm thế nào để chặn Spam Link cho Blogspot

- Bạn chèn Script bên dưới vào sau thẻ </body>:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function blockLinks(parentID, children) {
  var parent = document.getElementById(parentID),
    content = parent.getElementsByTagName(children);
  for (var i = 0; i < content.length; i++) {
    if (content[i].innerHTML.indexOf('<a href="http') !== -1) {
      content[i].innerHTML = "<mark>Không được chèn liên kết bên ngoài !!!</mark> Nhận xét của bạn sẽ không được hiển thị.";
      content[i].className = "spammer-detected";
    }
  }
}
blockLinks('comment-holder', 'p');
//]]>
</script>
Vậy là xong, từ này không ai có thể chèn liên kết được vào web bạn nữa rồi. Chúc bạn thành công.
BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: