Bản đồ sau sẽ mô tả nguyên lý vận hành căn bản của Laptop Windows


Giải thích

  • Bios chuẩn LEGACY thì ổ cứng trên máy phải là kiểu MBR disk và cài được tất cả Windows lên ổ cứng này.
  • Bios chuẩn UEFI thì ổ cứng phải bắt buộc là GPT Disk và chỉ cài được Windows 8/8.1 64bit, Windows 10 64bit.
  • Nắm được vấn đề trên thì đảm bảo cài windows hoặc ghost máy không bị lỗi boot không được.
  • Trong một vài trường hợp, bạn cũng có thể cài đặt Windows 7 x64 trên nền UEFI.
BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: