-Chọn Tin nhắn/Messages hoặc Mail -> Cài đặt tin nhắn/message setting -> Mã số trung tâm tin nhắn/SMS center -> Nhập mã số trung tâm tin nhắn là:

+ Vinaphone: +8491020005
+ Mobifone: +84900000023
+ Viettel: +84980200030
+ Vietnammobile: +84920210015

Xin lưu ý: dấu "+" phải được nhập ngay trước dãy số của mã trung tâm tin nhắn.
Tùy từng loại máy điện thoại có thể phải nhập xác nhận mã số trung tâm một lần nữa.

BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: