- Trường hợp máy bạn bị khóa mà bạn lỡ quên mật mã hoặc bạn muốn reset lại máy.
- Bạn chỉ cần nhập đoạn mã 3845#*375# từ bàn phím số điện thoại.
- Nó sẽ xuất hiện hộp thoại Factory Mode.
- Chọn tiếp Factory Reset.
- Bạn chờ khởi động lại máy.
- Thế là xong, chúc bạn thành công.

Lưu ý: Khi bạn Hard Reset lại máy thì:
- Dữ liệu trên máy sẽ mất hết ( hình ảnh,phim, danh bạ lưu trên máy... sẽ mất).
- Dữ liệu trên thẻ nhớ và sim còn.

Nguồn: wWw.OhVn.InFo
BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: