Activation Lock Status Checker cho phép người dùng kiểm tra xem tính năng Activation Lock có được kích hoạt, dẫn đến việc máy bị khóa iCloud hay không.


Apple vừa cho phát hành một công cụ mới mang tên Activation Lock Status Checker (kiểm tra tình trạng khóa kích hoạt của thiết bị), cho phép người dùng dễ dàng kiểm tra những chiếc iPhone, iPad hay iPod Touch đã qua sử dụng không bị khóa iCloud để tránh bị mua lầm.

Người dùng chỉ việc truy cập vào đường dẫn https://www.icloud.com/activationlock, tại đây nhập số IMEI hoặc Serial Number để kiểm tra tính năng Activation Lock có được bật hay không. Sau khi kiểm tra mà hệ thống báo "Khóa kích hoạt: Bật" có nghĩa là thiết bị đó đang bị khóa iCloud. Bên cạnh đó, công cụ này cũng đưa ra hướng dẫn về cách gỡ bỏ tính năng Activation Lock trên một thiết bị iOS đã sử dụng bằng cách yêu cầu bạn liên hệ với chủ cũ của máy.


Activation Lock là tính năng được giới thiệu cùng với iOS 7 với mục đích hạn chế việc đánh cắp iPhone, iPad. Khi tính năng Find My iPhone được bật, người dùng có thể khóa một thiết bị iOS với một tài khoản Apple ID nhất định. Ngay cả khi xóa toàn bộ dữ liệu, máy cũng yêu cầu người dùng nhập Apple ID ban đầu và mật khẩu. Nếu tính năng Activation Lock được kích hoạt, một chiếc máy iOS đã qua sử dụng có thể trở thành cục gạch, trừ khi được mở khóa bởi người chủ đầu tiên.
BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: