MobilePhone Vinaphone Viettel
SMS Center (không biết) +8491020005 (không biết)
Dial Number *99# *99# (không biết)
APN m-wap m3-world v-internet
username mms mms (bỏ trống)
password mms mms (bỏ trống)
DNS auto auto (không biết)
PDP auto auto (không biết)
Authentication PAP PAP (không biết)
PDP IP IP (không biết)

BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: