Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật dữ liệu cho Kaspersky khi không có kết nối mạng, nếu có kết nối thì cũng rất dễ bị lỗi đường truyền mạng và tốn rất nhiều thời gian để cập nhật vì dữ liệu của nó khá lớn ( >100MB ).


Hướng dẫn cập nhật dữ liệu Offline cho Kaspersky:

Tiến hành tải gói dữ liệu Kaspersky 2013 - 2014 tại các link sau:


Sau khi tải về, bạn hãy giải nén nó ra. Mở Kaspersky lên ---> Cấu hình


Chọn Nguồn cập nhật


Chọn Thêm


Chọn đường dẫn đến thư mục KASPERSKY ( gói dữ liệu tải về giải nén ra sẽ có thư mục này )


Bỏ hết các nguồn cập nhật kia -> chỉ lựa chọn nguồn cập nhật đến thư mục KASPERSKY


Kiểm tra chắc chắn là đã bỏ chọn hết, chỉ để chọn đường dẫn đến thư mục chứ file cập nhật !

Sau đó cho chương trình bắt đầu cập nhật.

Chú ý:  Khi đã cập nhật hoàn thành, bỏ chọn hết các thư mục ---> chỉ chọn vào "các máy chủ cập nhật của KASPERSKY Lab" để được cập nhật online.
BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: