Mình đã tải về một số ngôn ngữ cho Windows 8 và tải lên trang dropbox và box.net để cho các bạn tải về.
Lưu ý: Gói ngôn ngữ chỉ hỗ trợ cho:
- Windows 8
- Windows 8 Pro
- Windows 8 Enterprise
- Windows RT

Không hỗ trợ: Windows 8 Single Language

Tải gói ngôn ngữ:

- Tiếng Pháp (link Dropbox): https://www.dropbox.com/s/0n8sm5dpxomb982/fr-fr.cab
- Tiếng Pháp (link Box.net): https://www.box.com/s/rezat1f3thici1vcle02

- Tiếng Trung: (link Dropbox): https://www.dropbox.com/s/jmc3obd17yp09dv/zh-cn.cab
- Tiếng Trung: (link Box.net): https://www.box.com/s/cttjx5d5d990a9lm9ee5


Mình đang cập nhật thêm một số gói ngôn ngữ khác...
BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: