Active File Recovery là một tiện ích mạnh mẽ, được thiết kế để khôi phục các tập tin hay thư mục bị mất, Nó cho phép bạn phục hồi dữ liệu đã bị mất hay xóa bởi hệ thống. Tiện ích này quét tất cả các ổ đĩa trong vòng vài phút để hiển thị các file có thể phục hồi được. Active@ File Recovery cũng có thể phục hồi các file đã bị mất do hư hỏng ổ cứng, virus hay phá hoại đường dẫn.

Active File Recovery Standard 8.1.0 | Khôi phục dữ liệu rất hiệu quả

Tên phần mềm: Active File Recovery Standard 8.1.0
Chức năng chính: Khôi phục dữ liệu rất hiệu quả
Dung lượng: 4.5 MB


Serial:

Registered Name : Manuel Weber
Registration Key: 00001N-X7TGG1-K712TX-QY8NUN-VBEWJY-66X5KU-T082G4-D52HXT-TP24A8-BTZTQK-2BZQ6P
BÀI VIẾT HAY CHỨ...?

Chia sẻ bài viết: