Hiển thị các bài đăng có nhãn Hard Reset. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hard Reset. Hiển thị tất cả bài đăng

Hard Reset Philips S326 - Máy bị quên mật khẩu màn hình

Trong quá trình sử dụng máy bạn vô tình quên mật khẩu màn hình, hoặc máy bạn bị treo logo, hay bị xung đột phần mềm không vào được ứng dụng...
Advertisement